Annuleringsregeling

Een eventuele annulering dient door de contactpersoon schriftelijk te geschieden.
Bij annulering gelden de volgende kosten:

•    Tot 4 weken voor de aanvang van de cursus geen.
•    Korter dan 4 tot 1 week: 50% van de cursuskosten.
•    Korter dan 1 week: de volledige cursuskosten

Bij verplaatsing naar een andere datum of locatie wordt per cursus € 40,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
Bij vervanging van een ingeschreven cursist worden geen kosten in rekening gebracht.