Klachtenprocedure

 1. Klachten kunnen alleen als klacht worden beschouwd als deze schriftelijk worden ingediend. Dat kan via e-mail of via een formele brief. De indiener van de klacht geeft in de e-mail of brief helder aan waaruit de onvrede over de dienstverlening bestaat.
 2. Klachten kunnen worden ingediend ter attentie van de directie van Verkeersschool Relker. Deze handelt de klacht administratief af.
 3.  Aan het feitelijke indienen van de klacht worden verder geen vormvereisten gesteld.
  Alle klachten worden in behandeling genomen, mits deze schriftelijk zijn ingediend.
 4. Na ontvangst van de klacht bekijkt Verkeersschool Relker of deze duidelijk is.
  Zo nodig neemt Verkeersschool Relker contact op met diegene die de klacht heeft ingediend in nadere vragen te stellen. In principe krijgt Verkeersschool Relker 5 werkdagen de tijd om de klacht af te handelen. Verkeersschool Relker kan echter bij ingewikkelde klachten besluiten deze termijn te verlengen.
 5. De afwikkeling van de klachten gebeurt door Verkeersschool Relker zelf.
 6. De afhandeling van de klacht zal met de indiener worden besproken en indien noodzakelijk schriftelijk worden bevestigd.
 7. Als we er samen niet uit komen dan doet een rechter uitspraak.