Veilig op weg

SCHOOLPROJECT VEILIG OP WEG IN TWENTE

Hoe maken we kinderen bewuster van (het voorkomen van) gevaren op de weg? Dat doet Verkeersschool Relker samen met Connexxion en Veilig Verkeer Nederland in het schoolproject Veilig op Weg in Twente; een handige verkeersles over de dode hoek in de spiegel van vrachtauto’s, bussen en (sommige) landbouwvoertuigen.

[ afbeelding veiligopwegintwente1 ]

Schoolproject Veilig op Weg in Twente

Het Twentse schoolproject bestaat sinds september 2006 en maakt scholieren, vooral fietsers, bewust van de gevaren in de dode hoek. Sinds de start bezochten we al heel veel scholen in Twente. Hebt u belangstelling voor het project? Dan kunt u ons elk jaar opnieuw uitnodigen om te komen.

Wat is de dode hoek

Als een chauffeur met zijn bus, vrachtauto of landbouwwagen rechtsaf wil slaan en de fietser wil rechtdoor rijden – dát is de dode hoek. Die hoek ontstaat ook als wachtende voetgangers naast zo’n wagen even niet opletten.

Achtergrondinfo over de dode hoek

Een dodehoekspiegel (ook wel blindehoekspiegel genoemd) moet sinds 2003 verplicht zitten op wagens die meer dan 3,5 ton kunnen laden. Ondanks die spiegel is de dode hoek nog de grootste oorzaak van aanrijdingen tussen vrachtauto’s en fietsers.

Cijfers over ongelukken met de dode hoek

De dode hoek zorgt elk jaar voor:

 • 20 doden
 • 150 zwaar gewonden
 • ontelbare net-nietongelukken
 • beroepschauffeurs die problemen krijgen op hun werk na zo’n ongeluk.

[ afbeelding veiligopwegintwente3 ]

Speciale aanpak voor kinderen
Kinderen kijken anders in het verkeer dan wij. Zij kunnen moeilijker afstand, snelheid en tijd inschatten. Dat heeft voor een groot deel te maken met de ontwikkeling van hun hersens en vraagt om een bepaalde aanpak (didactiek). Daarom werkt Veilig op Weg in Twente met een lespakket in 2 delen:

 1. De theorieles (1 lesuur per groep)
  Via een werkboek en dvd geeft docent Rob van Connexxion Openbaar Vervoer 1 uur theorieles, gewoon in de klas. Dus u geeft zelf één verkeersles minder of doet dit samen met ons.Verkeersles in uw klas werkt het best
  Het blijkt dat les in de vertrouwde klas voor kinderen beter werkt. Krijgen ze de les daarnaast spontaan en op een leerzame manier? Dan blijft de informatie nog veel langer hangen! De kinderen leren trouwens meer dan rechts en ruim achter een vrachtwagen staan. Wat precies? Dat verschilt per keer, omdat elke klas/school anders is en wij inspelen op de groep (interactie).
 2. De praktijkles (+ 1 lesuur per groep)
  Docent Geert van Verkeersschool Relker in Markelo laat de kinderen een rollenspel spelen bij een echte vrachtauto: de ene leerling zit in de cabine en de ander loopt in en uit de dode hoek. Daarna wisselen de kinderen. Ook staan ze stil bij de 4 vuistregels, die ze bij de theorie leerden.

Echt diploma

Na de praktijkles van Veilig op Weg in Twente krijgen uw leerlingen ‘n diploma. De leerling en u als leraar ondertekenen dit. Ook krijgen ze een aandenken.

Welke scholen kunnen het project aanvragen?

 • basisscholen (groep 7 en 8 of combinatieklassen in overleg)
 • speciaal basisonderwijs
 • speciaal voortgezet onderwijs

Elk soort onderwijs krijgt zijn eigen programma. U weet dus zeker dat onze aanpak ook geschikt is voor uw schoolkinderen.

Praktische informatie rondom project Veilig op Weg in Twente

 • U bepaalt wat wanneer gebeurt 
  Wilt u de theorie- en praktijkles bijvoorbeeld in een verkeersweek houden? Of op een themadag verkeer? Veilig op Weg in Twente komt wanneer u wilt.
 • Kosten
  De lessen zijn gratis: een ongeval voorkomen is ons grootste geschenk.
 • [ afbeelding aanmelden ]
  Aanmelden
  U kunt zich aanmelden door op de pijl te klikken of het antwoordformulier, mocht u dat per post ontvangen hebben, aan ons te retourneren.
 • Vragen
  Stel ze:

  • Per e-mail: vvn@qmsonline.nl.
  • Per telefoon: 053-436 61 02.
  • Per post: VOW in Twente, t.a.v. Petra Elliot, Postbus 486, 7550 AL Hengelo.

Uw voorbereiding voor Veilig op Weg in Twente

 1. Vrachtauto 
  Houd minstens 150 vierkante meter rond school vrij voor onze vrachtauto. Geen plek op het plein? Zoek een locatie waar vooral rechts achter de auto geen gewoon verkeer komt. Lukt het niet? Bel het secretariaat; samen zoeken we een passende locatie of laten we de weg afzetten door politie.
 2. Diploma
  Na de theorieles ontvangt u de diploma’s. Onderteken ze eventueel alvast. Leerlingen laten tekenen en diploma uitreiken doet u na de praktijkles.
 3. Namen
  Maak de theorieles makkelijker voor ons: plaats naamkaartjes van de kinderen op hun bureau.
 4. Verzetten praktijkles
  Past de praktijklesdatum niet? Mail onze planner op tijd: relker@relker.nl.
 5. Verkeersouders
  Geef de data van het project door aan de verkeersouders. Zij zetten zich al in voor een verkeersveilige schoolomgeving en stellen uw actie op prijs.

Samen met u en de kinderen werken we aan veiligheid op en onderweg!

De uitvoerders van het project

Verkeerscollege Brunen, docenten Roy en Richard

Connexxion Openbaar Vervoer, docent Rob

Noordendorp transport, docent Michel

Rijschool Relker, docent Geert

 • Logo Relker
 • Logo Connexion
 • Logo Noordendorp
 • Logo Brunen

Andere partijen die meewerken
Relker, praktische planning, Verkeersscdhool Relker
Petra, projectondersteuning, QMS secretariële dienstverlening
Joost, projectleider en ontwikkeling, VVN
Medewerkers, Veilig Verkeer Nederland

[ logo gms ]

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • Rovo
 • Veilig Verkeer
 • RegioTwente
 • Ministerie
 • DUS

Veilig op Weg in Twente is een goedgekeurd doel door CBF.