D: Autobus

Chauffeurs die een motorrijtuig willen besturen dat is ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder daarbij niet inbegrepen, moeten in het bezit zijn van een rijbewijs van de categorie D (bus). Om in het bezit te komen van het rijbewijs moet je drie theorie-examens doen en een praktijkexamen.

Naast de standaard categorie D voor buschauffeurs, wordt de categorie D1 ingevoegd.

Categorie D1 (kleine bus): Met een rijbewijs D1 mag u maximaal 16 personen, de bestuurder niet meegerekend, vervoeren. Het voertuig is maximaal 8 meter lang. Voor dit rijbewijs geldt een minimun leeftijd van 21 jaar. Als u uw rijbewijs in combinatie met uw vakbekwaamheid (code 95) haalt, kunt u examen doen vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Categorie D (bus): Voor rijbewijs D geldt een minimumleeftijd van 24 jaar. Als u uw rijbewijs D in combinatie met uw vakbekwaamheid (code 95) haalt, kunt u examen doen vanaf de leeftijd van 21 jaar. De categorie D geeft automatisch het recht op de categorie D1.

Geldigheid: De geldigheidsduur van het rijbewijs D1 en D wordt 5 jaar.

Rijbewijstraject
Het rijbewijstraject geldt voor personen die niet beroepsmatig bezig zijn zoals automonteurs tijdens een proefrit, chauffeurs op een brandweerauto, personen welke hobbymatig een zware  camper bestuurden , enz.
Om in het bezit te komen van het vrachtautorijbewijs moet u allen examen doen voor:

 • Rijbewijs deel 1 ( is gelijk aan vakbekwaamheid deel 1)
 • Rijbewijs deel 2 (40 vragen over overige zaken zoals administratie)
 • praktijkexamen

Vakbekwaamheidtraject
Voor het vakbekwaamheidtraject  komt daar vanaf september 2009  theorie-examen Vakbekwaamheid 3, de praktische toets en de toets besloten terrein of simulator bij.
Na september 2009 ziet het examentraject voor de vakbekwaamheid er zo uit.

 • Vakbekwaamheid deel 1 (50 meerkeuzevragen over verkeer & techniek )
 • Vakbekwaamheid deel 2 (50 meerkeuzevragen over overige zaken zoals administratie)
 • Vakbekwaamheid deel 3
 • Praktijk rijexamen
 • Praktische toets
 • Toets besloten terrein of simulator

Wat is Vakbekwaamheid 3?
Vakbekwaamheid 3 bestaat uit  case studies (drie praktijkvoorbeelden met elk 15 meerkeuzevragen).
Theorieles
De theorielessen zijn elke maandag en dinsdag van 19:00 tot 21:00uur bij Relker te Markelo en donderdag van 18:30 tot 20:30 bij Kruidhof te Hengelo.

Wat houdt de praktische toets in?
De praktische toets is een examen dat door de eigen instructeur mag worden afgenomen. Het gaat dan om:

 • Het laden, lossen en vastzetten van goederen
 • Voorkomen van criminaliteit en illegaliteit
 • Invullen van een Europees schadeformulier
 • Maatregelen bij noodsituaties

Wat houdt de toets besloten terrein of simulator in?
Hierbij moet de kandidaat op een besloten terrein of d.m.v. een hoogwaardige simulator onder toezicht van zijn instructeur enkele bijzondere verrichtingen uitvoeren.

Het praktijkexamen
Het praktijkexamen kunt u aanvragen zodra u de eerste twee theorie-examens hebt behaald. Vakbekwaamheid deel 3, de praktische toets en de toets op het besloten terrein of de simulator mogen ook na het praktijkexamen worden afgelegd.

Nascholing vanaf september 2009
Als men geslaagd is voor alle theorie- en praktijkexamens voor het vakbekwaamheidtraject krijgt men op het rijbewijs de code 95 vakbekwaamheid te staan. Deze code is 5 jaar geldig. Binnen die 5 jaar moet men in totaal 35 uur nascholing hebben gevolgd. Dat is ongeveer 1 dag per jaar. Als deze opleiding niet wordt gevolgd behoud het wel de status vrachtautorijbewijs maar vervalt de vakbekwaamheid en mag men niet meer het vak beroepschauffeur uitoefenen. Deze regeling geldt voor alle EU landen. Elke 5 jaar wordt het rijbewijs vervangen.
Voor een overzicht van de nascholing die u bij Relker kunt volgen kijk bij chauffeursdiploma.