ADR Basic + Tank

Chauffeurs van tankwagens, batterijwagens met een gezamenlijke inhoud van meer dan 1.000 liter on van tankcontainers met een afzonderlijke inhoud van meer dan 3.000 liter moeten in het bezit zijn van het ADR-certificaat basis. Chauffeurs van andere voertuigen dan de hierboven genoemde, moeten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen eveneens in het bezit zijn van een vakbekwaamheidscertificaat als het maximaal toelaatbare gewicht groter is dan 3.500 kg.
Chauffeurs die naast gevaarlijke stoffen als stukgoed ook gevaarlijke stoffen vervoeren in tankauto’s en containers moeten in het bezit zijn van het ADR-certificaat basis + tank.
Deze cursus geeft de chauffeurs een optimale voorbereiding voor het CCV examen dat moet worden afgelegd voor het behalen van het ADR certificaat.

Doel
De deelnemer leert de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer gevaarlijke stoffen over de weg en van het ADR/VLG en is in staat deze toe te passen.

Doelgroep
Chauffeurs die verplicht zijn een ADR-certificaat basis + tank te hebben.

De opleiding
De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte:

Theorie:

 • Wettelijke voorschriften
 • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen
 • Gevarenklassen van stoffen
 • Eisen aan voertuigen en uitrusting
 • Regels voor het vervoer, laden en lossen
 • Documenten bij het vervoer
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijk:

 • Maatregelen bij een ongeluk/incident
 • Eerste hulp

De cursus tank is een aanvulling op het basiscertificaat voor chauffeurs van tankauto’s, tankcontainers e.d. met gevaarlijke vloeistoffen.

Uitvoering
De opleiding vindt plaats bij Relker.

Afsluiting
Het examen wordt direct na afloop van de cursus afgenomen. De organisatie en uitvoering is in handen van CBR/CCV. Het examen bestaat uit een schriftelijk deel met meerkeuzevragenen een mondeling deel. Na afloop van het examen krijgt de kandidaat de uitslag. Indien dekandidaat slaagt, ontvangt hij een ADR-certificaat basis + tank, dat 5 jaar geldig is.

Verlenging
Om in het bezit te blijven van een geldig ADR-certificaat, bent u verplicht elke vijf jaar een verlengingstoets af te leggen. U moet slagen voor de verlengingstoets in het jaar voordat het oude certificaat verloopt. Het is strafbaar te rijden met een verlopen ADR-certificaat. Het spreekt voor zich dat de verlengingstoets alleen kan worden afgelegd voor de bevoegdheden die de chauffeur al bezit. Is het certificaat niet meer geldig, dan moet men opnieuw deelnemen aan de vereiste examens.

Programma
Vierdaagse training en 1 examendag.

Duur nascholing

 • 28 uur

Materialen
Voor de opleiding ADR basis + tank, wordt gebruik gemaakt van diverse leermiddelen en examentrainingssystemen.

Toelatingseisen

 • Vanaf 18 jaar

Certificering

 • ADR certificaat basis + tank

Vervolgtrainingen