ADR Module Tank

Chauffeurs die gevaarlijke stoffen in tankauto’s en containers (gaan) vervoeren moeten het ADR-certificaat module tank in bezit hebben.

Deze cursus geeft de chauffeurs een optimale voorbereiding voor het CCV examen dat moet worden afgelegd voor het behalen van het ADR certificaat.

Doel
De deelnemer leert de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer gevaarlijke stoffen over de weg en van het ADR/VLG en is in staat deze toe te passen.

Doelgroep
Chauffeurs die verplicht zijn een ADR-certificaat tank te hebben.

De opleiding
Onderdelen die uitvoerig getest worden:

  • Wettelijke voorschriften
  • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen
  • Gevarenklassen van stoffen
  • Eisen aan voertuigen en uitrusting
  • Regels voor het vervoer, laden en lossen
  • Documenten bij het vervoer
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Uitvoering
De opleiding vindt plaats bij Relker.

Afsluiting
Het examen wordt direct na afloop van de cursus afgenomen. De organisatie en uitvoering is in handen van CBR/CCV. Het examen bestaat uit een schriftelijk deel met meerkeuzevragenen een mondeling deel. Na afloop van het examen krijgt de kandidaat de uitslag. Indien dekandidaat slaagt, ontvangt hij een ADR-certificaat tank, dat 5 jaar geldig is.

Verlenging
Om in het bezit te blijven van een geldig ADR-certificaat, bent u verplicht elke vijf jaar een verlengingstoets af te leggen. U moet slagen voor de verlengingstoets in het jaar voordat het oude certificaat verloopt. Het is strafbaar te rijden met een verlopen ADR-certificaat. Het spreekt voor zich dat de verlengingstoets alleen kan worden afgelegd voor de bevoegdheden die de chauffeur al bezit. Is het certificaat niet meer geldig, dan moet men opnieuw deelnemen aan de vereiste examens.

Programma
Eendaagse training en 1 examendag.

Duur nascholing

  • 7 uur

Materialen
Voor de opleiding ADR module tank, wordt gebruik gemaakt van diverse leermiddelen en examentrainingssystemen.

Toelatingseisen

  • Bezit van ADR basis certificaat

Certificering

  • ADR certificaat tank

Vervolgtrainingen