Bedrijfshulpverlener (BHV)

De grootste schrik voor iedere ondernemer: er breekt brand uit of er vindt een bedrijfsongeval plaats. Binnen iedere organisatie komen in zo’n geval de BHV’ers in actie. Deze hulpverleners zijn in staat om tijdens zo’n situatie het gevaar voor de medewerkers en schade voor het bedrijf zo veel mogelijk te beperken. Alle werkgevers zijn verplicht om aan de hand van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) een aantal medewerkers als BHV-er aan te stellen.

Doel
De deelnemer leert om bij calamiteiten, in samenwerking met de hulpdiensten, alle noodzakelijke maatregelen te nemen om schades en persoonlijk letsel zo veel mogelijk te voorkomen.

Doelgroep
Alle personen die als bedrijfshulpverlener binnen een organisatie aan het werk zijn of gaan.

De opleiding
De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte:

Levens Reddend Handelen:
Theorie & Praktijk:

 • Levensreddend handelen
 • Reanimatie


Brandbestrijding, communicatie en ontruiming:

Theorie:

 • Bedrijfshulpverlening
 • Alarmering
 • Ontruiming en communicatie
 • Verbranding en blussing

Praktijk:

 • Omgaan met kleine blusmiddellen
 • Het openen van een deur
 • Ontruiming

Uitvoering
De opleiding vindt plaats bij Relker.

Afsluiting
Deze training kan afgesloten worden met een officieel BHV diploma. Ook kan men de training zonder examen volgen, deelnemers ontvangen dan het certificaat ?Bedrijfshulpverlener’  welke een geldigheidsduur heeft van 1 jaar.

Programma
Tweedaagse training.

Duur nascholing

 • 14 uur

Materialen
Tijdens de trainingen ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek. Inhoud in overleg vast te stellen.

Certificering

 • Certificaat Bedrijfshulpverlener en een pasje van de cursus BHV of Diploma BHV

Vervolgtrainingen