Bedrijfshulpverlener (BHV) hercertificering

Het bijscholen en uitbreiden van de opgedane kennis om in een situatie met gevaar voor de veiligheid of de gezondheid maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken.

Doel
De deelnemer leert om bij calamiteiten, in samenwerking met de hulpdiensten, alle noodzakelijke maatregelen te nemen om schades en persoonlijk letsel zo veel mogelijk te voorkomen.

Doelgroep
Alle werkgevers en werknemers van bedrijven en instellingen die in het bezit zijn van een geldig certificaat Bedrijfs Hulp Verlener en deze binnen de geldigheidstermijn van 1 jaar willen verlengen.

De opleiding
De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte:

Levens Reddend Handelen:
Theorie & Praktijk:

 • Levensreddend handelen
 • Reanimatie


Brandbestrijding, communicatie en ontruiming:

Theorie:

 • Bedrijfshulpverlening
 • Alarmering
 • Ontruiming en communicatie
 • Verbranding en blussing

Praktijk:

 • Omgaan met kleine blusmiddellen
 • Het openen van een deur
 • Ontruiming

Uitvoering
De opleiding vindt plaats bij Relker.

Afsluiting
Deze training kan afgesloten worden met een officieel BHV diploma. Ook kan men de training zonder examen volgen, deelnemers ontvangen dan het certificaat ?Bedrijfshulpverlener’ welke een geldigheidsduur heeft van 1 jaar.

Programma
Eendaagse training.

Duur nascholing

 • 7 uur

Materialen
Tijdens de trainingen ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek. Inhoud in overleg vast te stellen.

Toelatingseisen

 • Geldig certificaat BedrijfsHulpverlening of diploma BHV

Certificering

 • Certificaat Bedrijfshulpverlener en een pasje van de cursus BHV of Diploma BHV