Communicatie en sociale vaardigheden voor touringcar chauffeurs

In het dagelijkse beroep van de touringcarchauffeur komt steeds meer het kwaliteitsaspect naar voren. De chauffeur is het visitekaartje van het bedrijf en ook in stressvolle situaties moet hij correct weten te handelen. Zo moet hij kunnen communiceren met collegae, leidinggevende, klanten en andere weggebruikers. Naast de correcte communicatie met andere weggebruikers en klanten is de communicatie met collegae en leidinggevende belangrijk. Ook zal een goede chauffeur door een juiste voorbereiding beter kunnen omgaan met onverwachte situaties.

Doel
Deelnemer leert een representatieve houding naar klanten aan te nemen en maakt duidelijke afspraken met de opdrachtgever en collegae.

Doelgroep
Chauffeurs nationaal en internationaal.

De opleiding
De opleiding kent een praktijk- en theoriegedeelte waarbij de volgende aspecten aan bod komen:

  • Wat is gastheerschap?
  • Wat is klantgerichtheid? Waarom blijven klanten weg?
  • Communicatietechnieken
  • Vragen stellen en actief luisteren
  • Klachten opvangen en behandelen
  • Momenten van de waarheid
  • Interne communicatie
  • Persoonlijk actieplan: wat gaat u morgen toepassen of anders doen?

Uitvoering
De opleiding vindt plaats bij Relker.

Afsluiting
Aan deze training is geen examen verbonden, deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Programma
Eendaagse training.

Duur nascholing

  • 7 uur

Materialen
Tijdens de opleiding ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek. Inhoud in overleg vast te stellen. Ook zal er gebruik gemaakt worden van audiovisuele hulpmiddelen.

Certificering

  • Certificaat Sociale vaardigheden