Digitale tachograaf

Het bijhouden van rij- en rusttijden is in Nederland verplicht en beoogt meer veiligheid op de weg, eerlijke concurrentie tussen transporteurs en betere arbeidsomstandigheden voor chauffeurs. Tijdens de opleiding Digitale Tachograaf wordt aandacht besteed aan het bedienen van de digitale tachograaf conform de wettelijke eisen en de uitvoering van 561/2006.

Doel
De deelnemer bedient de digitale tachograaf conform de wettelijke eisen, heeft kennis van 561/2006 en de uitvoering daarvan.

Doelgroep
Chauffeurs, planners en anderen die chauffeurs aansturen.

De opleiding
De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte waarbij de volgende onderwerpen uitvoerig aan bod komen:

Theorie:

  • Wetgeving digitale tachograaf
  • Arbeidstijdenregelgeving
  • Bediening
  • Verplichtingen chauffeur
  • Controles door bevoegde instanties.

Naast de theorie ontvangt de deelnemer een cursusboek, dat als naslagwerk gebruikt kan worden. Met de trainingstachografen worden verschillende scenario’s geoefend.

Uitvoering
De opleiding vindt plaats bij Relker.

Afsluiting
Aan deze training is geen examen verbonden, wel wordt er na afloop een toets afgelegd, deelnemers ontvangen na het met goed gevolg afleggen van de toets een certificaat van deelname.

Programma
Eendaagse training.

Duur nascholing

  • 7 uur

Materialen
Tijdens de opleiding ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek en trainingstachografen, welke als naslagwerk gebruikt kunnen worden.

Certificering

  • Certificaat Digitale Tachograaf