Overige – EHBO (Diploma + Hercertificering)

Nog maar al te vaak vertrouwen mensen bij ongelukken op het initiatief van de ander of wacht men op een arts of ambulance. Met alle gevolgen vandien. Vaak berust dit afwachten op een tekort aan kennis van Eerste Hulp. Het is van groot belang dat men bij ongevallen snel en op de juiste wijze Eerste Hulp kan bieden.

Doel
De deelnemer leert preventieve maatregelen te nemen tegen ongelukken en praktische handelingen uit te voeren bij letsel of in levensbedreigende situaties.

Doelgroep
Alle werkgevers en werknemers van bedrijven en instellingen die in het bezit willen komen van het EHBO diploma.

De opleiding
De opleiding zal plaatsvinden volgens richtlijnen van het Oranje Kruis, met inzet van lotusslachtoffers, en omvat een theorie- en praktijkgedeelte waarin de volgende aspecten uitvoerig worden behandeld:

 • Vijf belangrijke punten bij verlenen van eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Stilstand van de bloedsomloop
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock
 • Uitwendinge wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzingen en verstuiking
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsels
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsels door koude
 • Letsels door warmte
 • Vervoer over korte afstand
 • Verband- en hulpmiddellen
 • Het menselijk lichaam

Uitvoering
De opleiding vindt plaats bij Relker.

Afsluiting
Aan deze training is een examen verbonden van het Oranje Kruis, deelnemers ontvangen het EHBO diploma welke een geldigheidsduur heeft van 1 jaar. Elk jaar moet 12 uur herhaling worden gevolgd, welke niet als nascholing gelden.

Programma
Opleiding: Tweedaagse training
Hercertificering: Eendaagse training.

Duur nascholing

 • Opleiding: 14 uur
 • Hercertificering: 7 uur

Materialen
Tijdens de trainingen ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek volgens de leerstof van het Oranje Kruis.

Certificering

 • EHBO Certificaat of Diploma Oranje Kruis