Rijoptimalisatie – Behaviour Based Safety (BBS)

De chemische industrie beschouwt veiligheid in het transport van haar producten als een belangrijk integraal aspect van de gehele logistieke keten. Daarbij wordt het verkeer steeds intensiever en dat vereist een defensieve rijstijl. Dit houdt in: voorkomen van ongelukken, vermijden van fouten, rekening houden met fouten van anderen en met weers- en verkeersomstandigheden. BBS vormt een onderdeel van het SQAS-systeem.

Doel
Deelnemers leren defensiever te rijden en verbeteren hun rijvaardigheid.

Doelgroep
Chauffeurs die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs C of E bij C. De training is geschikt voor zowel ervaren als minder ervaren chauffeurs.

De opleiding
De opleidingen omvatten theorie- en praktijkgedeeltes en er wordt aandacht besteed aan de volgende zaken:

  • Defensief en anticiperend rijden
  • Manoeuvreren
  • Omgaan met weersomstandigheden
  • Voorkomen van ongelukken en terugdringen van schades
  • Rijtechniek (kijken, observeren, concentreren)
  • Chauffeursgedrag

Uitvoering
De opleiding vindt plaats bij Relker.

Afsluiting
Na afloop wordt geen examen afgenomen. Deelnemers ontvangen een getuigschrift als bewijs van deelname. Ook krijgen ze het beoordelingsformulier waarop de prestaties van de praktijkritten staan vermeld. De beoordelingsformulieren worden eveneens teruggekoppeld naar het bedrijf in de vorm van een rapport. Op deze manier kan het een vast onderdeel worden van de bedrijfsvoering met blijvende resultaten.

Programma
Een dagdeel.

Duur nascholing

  •  7 uur

Materialen
Tijdens de trainingen ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek. Inhoud in overleg vast te stellen.

Toelatingseisen

  • Rijbewijs C, E bij C

Certificering

  • Certificering rijoptimalisatie BBS