Taxiopleiding

Met ingang van 1 juli 2004 is een verplicht examen voor taxichauffeurs van kracht. Hiertoe is besloten om het kwaliteitsniveau van het taxivervoer over de gehele linie te verhogen. Vanaf die datum moet iedere taxichauffeur een door de minister van Verkeer en Waterstaat erkend getuigschrift hebben. Dit is nodig voor het verkrijgen van een chauffeurspas.
Alle chauffeurs die het beroep van taxichauffeur willen gaan uitvoeren, moeten het examen met goed gevolg hebben afgelegd. De chauffeurs met een chauffeurspas uitgegeven voor 1 juli 2001, hoeven geen examen te doen.

Daarnaast kent het CCV de volgende deelvrijstellingen:

  • Het diploma CCV Taxivervoer geeft vrijstelling voor het theoriegedeelte van het verplichte examen.
  • Het CCV-B diploma Personenvervoer geeft vrijstelling voor het theoriegedeelte van het verplichte examen.
  • Het CCV chauffeursdiploma Beperkt geeft vrijstelling voor het theoriegedeelte van het verplichte examen.
  • Een geldige uitslag (deze uitslag is slechts een jaar geldig!) van het CCV praktijkexamen.

Medegebruik vrije tram- en busbanen gemeente Amsterdam geeft vrijstelling van het praktijkgedeelte van het verplichte examen.
De divisie CCV van het CBR neemt het examen voor taxichauffeur af. Dit examen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De volgorde waarin beide deelexamens worden afgelegd is vrij.
Het theorie-examen is een schriftelijk examen dat bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Om voor het examen te slagen, moeten 32 van de 40 vragen goed zijn (80 procent).
Als u hiervoor geslaagd bent, blijft de uitslag een jaar geldig. Dit examen wordt alleen in de Nederlandse taal afgenomen. Deelname is alleen mogelijk op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
Het theorie-examen duurt 60 minuten en het praktijkexamen in totaal 85 minuten. Dit praktijkexamen bestaat uit een praktijkrit op de openbare weg en een mondelinge toets.
De praktijkrit duurt 70 minuten en de mondelinge toets 15 minuten.

U kunt alleen op examen op vertoon van een geldig rijbewijs B. Voor het examen moet u een goedgekeurd voertuig bij u hebben en een stadsplattegrond.
U mag slechts gebruik maken van de door het CCV goedgekeurde stadsplattegronden. Welke dat zijn, vindt u terug op de internetsite van het CBR. U kunt een keuze maken uit tachtig verschillende Nederlandse gemeenten. Gebruikmaken van een stratengids of stratenboek is niet toegestaan.